Aira Heissler

Legitimerad läkare
Specialistläkare Öron-näs-halssjukdomar

Agneta Wohlfahrt

Legitimerad läkare
Specialistläkare Öron-näs-halssjukdomar

 Anna Blonér

Undersköterska

Eva Månsson

Medicinsk Sekreterare

Öron-Näsa-Hals Mottagningen i samarbete med