Aira Heissler

Legitimerad läkare
Specialistläkare Öron-näs-halssjukdomar

Agneta Wohlfahrt

Legitimerad läkare
Specialistläkare Öron-näs-halssjukdomar

 Anna Blonér

Undersköterska

Charlotte Törnkvist

Medicinsk Sekreterare